բեթղեհէմ

բեթղեհէմ

Dasnabedian 1995: 423

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 25,15
Bethléem

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԵՄ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: Unknown date ն. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԵԼ ՟ԻԼ ἁπογράφω, ομαι describo, or Առնել աշխարհագիր. եւ մտանել յաշխարհագիր. անցուցանել եւ անցանել ʼի դիւիան արքունի. ... *Օրէն էր՝ որ հրամայէր զիւրաքանչիւրն ʼի յիւրն աշխարհագրել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԻՄ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: Unknown date ն. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԵԼ ՟ԻԼ ἁπογράφω, ομαι describo, or Առնել աշխարհագիր. եւ մտանել յաշխարհագիր. անցուցանել եւ անցանել ʼի դիւիան արքունի. *Օրէն էր՝ որ հրամայէր զիւրաքանչիւրն ʼի յիւրն աշխարհագրել հայրենիս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԱՌՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 441 Chronological Sequence: 12c մ. ἡθοποιητικῶς morum effectione Առնելով այսինքն ձեւացուցանելով զբարս. խօսելով առ անկենդանս կամ ʼի դիմաց անխօսից. *Միքիաս իբրեւ ընդ կենդանւոյ իմն խօսի (ընդ Բեթղեհէմ քաղաքի) բարառնաբար. Շ. մտթ.: *Բանիւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԻՆԻՄ — (իս, նէի, լե՛ր, լերու՛ք, լիցի, լինիցի, լինել, լեալ կամ լիեալ (որպէս թէ լինեալ).) NBH 1 0887 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c γίνομαι fio, sum, factum est. Եղանիլ. (յորմէ ʼի փոխ առնու լինիմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾՆՈՒՆԴ — (ծնընդեան, դոց.) NBH 1 1022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. իբր ն. τοκετός, τόκος, τίκτειν , λοχεύεσθαι partus, puerperium, parere, parturire. Ծնանելն զզաւակ՝ մանաւանդ որպէս մայր. յառաջ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՈՎՈՒԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 2 0122 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 10c գ. Վանք հովուաց, որպէս առ բեթղեհէմաւ. փարախ. եւ Եպիսկոպոսարան. *Ժողովելն ʼի հովուանոցն: Ընթեռնուն ʼի հովուանոցսն. իսկ առ մսրովն սաղմոսել: Ի հովուանոցէն գան ʼի բեթղեհէմ. Տօնակ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՈՒՊ — (հըպոյ, կամ հպի, ից.) NBH 2 0125 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. προσέχων, προσεχής proximus, finitimus. (յորմէ Հպիլ. լծ. եւ յն. ի՛բօ շ ʼի ներքոյ. առընթեր.) Մօտաւոր, մերձաւոր, առընթերակայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՐԷԱՍՏԱՆ — (ի.) NBH 2 0142 Chronological Sequence: Unknown date գ. ἱουδαῖα judaea. վր. հուրիաստանի. Երկիր Յուդայ ʼի պաղեստին. եահուտիստան. տե՛ս բռ. յտկ. ան: *Ի բեթղեհէմ հրէաստանի: Լուաւ, եթէ յիսուս եկեալ է ʼի հրէաստանէ ʼի գալիլեա. եւ այլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԻՍ — (մսոյ, ոց. եւ մսի, մսաց.) NBH 2 0281 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c գ. σάρξ caro. (թարգմանին ի մեզ եւ մարմին, իբրու σῶμα corpus ). սանս. ա՛միշս. դաղմ. միա՛սօ. Փափուկ մասն մարմնոց կենդանեաց. տե՛ս եւ ՄԱՐՄԻՆ. ... *Զմիս արեամբ շնչոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅՈՒԴԱՅ — (այի, այ.) NBH 2 0373 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ա.գ. ՅՈՒԴԱՅ ՅՈՒԴԱՅԱԿԱՆ ՅՈՒԴԱՅԵԱՆ. Ἱούδα, ἱουδαῖος, αῖοι Juda, judaeus, judaicus. Ազգն Յուդայի որդւոյ Յակոբայ Իսրայէլի. ցեղն Յուդայ, յորմէ ծագեաց եւ Քրիստոս. այլ յետ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅՈՒԴԱՅԱԿԱՆ — (անք.) NBH 2 0373 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ա.գ. ՅՈՒԴԱՅ ՅՈՒԴԱՅԱԿԱՆ ՅՈՒԴԱՅԵԱՆ. Ἱούδα, ἱουδαῖος, αῖοι Juda, judaeus, judaicus. Ազգն Յուդայի որդւոյ Յակոբայ Իսրայէլի. ցեղն Յուդայ, յորմէ ծագեաց եւ Քրիստոս. այլ յետ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.